Rehabilitering och sjukvård

 

Om en anställd råkar ut för skada eller sjukdom som medför arbetshinder erbjuder vi rehabiliteringsinsatser, ex vis:

 

»  Sjukvård

»  Stödsamtal

»  Arbetsplatsbesök

»  Arbetsförmågebedömning

»  Rehabsamordning

»  Råd och stöd vid missbruk

 

Vi hjälper till i samverkan mellan individ, arbetsgivare, Försäkringskassan och andra aktörer. Detta syftar till att stärka individens hälsa och möjlighet att återgå i arbete.