Hälsa / Livsstil

 

Vi utför hälsoundersökningar vars syfte är att tidigt fånga upp signaler på ohälsa. De är antingen lagstadgade eller företags-individanpassade.

Du och ditt företag har allt att vinna på att arbeta hälsofrämjande för välmående personal. 

 

Vad som kan ingå i en hälsoundersökning:

 

» Provtagning

» Syn- och hörselundersökning

» Lungfunktionstest

» Alkohol-screening, med provtagning och Auditformulär

» Vibrationsskadeundersökning individuellt samtal

» Enkät om livsstil, fysisk och psykosocial arbetsmiljö

 

ROS - rörelse- och styrkeprofil

Innehåll:

 

» Test av styrka och rörlighet

» Konditionstest

» Individuella handlingsplaner och träningsprogram
» Ev provtagning

Övriga tjänster:

» Massage
» Träningsråd
» Kostrådgivning
» Viktminskningsprogram
» Tobaksavvänjning
» Sömnskola
» Mindfulness
» Stresshantering
» Akupunktur
» Medicinsk yoga