Arbetsmiljö

 

Vi hjälper dig med exempelvis risk- och konsekvensanalyser, åtgärdsplaner, krisplaner, alkohol- och drogpolicy.

 

»  Ergonomi & arbetsteknik

»  Bättre arbetsmiljö (BAM)

»  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

»  Buller, kemikalier

»  Skiftarbetarkörkort

»  Konflikthantering

»  Handledning för chefer eller grupper

»  Medarbetarundersökningar