ÖPPETTIDER

Reception/växel:
0225-366 30, Hedemora
0240-135 85, Ludvika


Mån-fre, kl 08.00-17.00
Lunch,   kl 12.00-13.00

Fax:
0225-366 39, Hedemora
0240-164 76, Ludvika

E-post:
info@helahalsan.eu

  Inbjudan till
ARBETSMILJÖUTBIDNING


HeLahälsan i Dalarna AB inbjuder chefer, skyddsombud och arbetsmiljösamordnare till en 3-dagars arbetsmiljöutbildning som motsvarar Prevents BAM-utbildning (bättre Arbetsmiljö)

Innehåll:
  • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet - chefens ansvar, skyddsombudets roll.
  • Identifiera och bedöma risker, medverka till förebyggande åtgärder.
  • Följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhets utveckling.
  • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
Datum och kurstid:
22/2, 8/3 & 22/3 kl. 08.30-16.00
Helahälsans konferenslokaler i Hedemora, morgatan 8

Anmälan senast 9/2 till
maria.hellstrom@helahalsan.eu
eller 0225-366 34
 
VÄLKOMMNA!

  Vi utfärdar även

 
  • Körkortsintyg
  • Intyg vid indraget körkort och krav på alkolås
  • Vaccinering
  • Massage
Vi tar även emot privat-personer.

OBS.
Sidan omarbetas.

       Välkommen till företagshälsovården

               HeLahälsan Dalarna AB
 

 

                          Våra erbjudanden;

                                    •  Hälsosam arbetsmiljö
                                    •  Inspirerande friskvård 
                                    •  Effektiv rehabilitering


Vi är en heltäckande företagshälsovård som hjälper våra kunder med organisationens arbetsmiljö- och hälsoarbete. Vi analyserar sambanden mellan arbetsmiljön, hälsan, organisationen och produktiviteten, ger förslag på handlingsplaner, inspiration och motivation till utveckling och förbättring.

Hos oss arbetar arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, ergonomer, hälsocoach, företagsläkare och företagssköterskor.

Genom våra tjänster bidrar HeLahälsan till arbetsglädje och engagemang i en säker miljö som skapar mervärde hos kunden.

Vi är lokaliserade i Hedemora, Ludvika och Säter.