HeLahälsan Dalarna AB

 

Aktuella utbildningar på gång just nu
 

Hjärt- / lungräddning (HLR) samt första hjälpen utbildning, start  26 april.  Läs mer...

  Vi utfärdar även

  • Offshore-intyg
  • Körkortsintyg
  • Intyg vid indraget körkort och krav på alkolås
  • Vaccinering
  • Massage

Vi tar även emot privat-personer.

       Välkommen till företagshälsovården

               HeLahälsan Dalarna AB
 

 

                          Våra erbjudanden;

                                    •  Hälsosam arbetsmiljö
                                    •  Inspirerande friskvård 
                                    •  Effektiv rehabilitering


Vi är en heltäckande företagshälsovård som hjälper våra kunder med organisationens arbetsmiljö- och hälsoarbete. Vi analyserar sambanden mellan arbetsmiljön, hälsan, organisationen och produktiviteten, ger förslag på handlingsplaner, inspiration och motivation till utveckling och förbättring.

Hos oss arbetar arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, ergonomer, hälsocoach, företagsläkare och företagssköterskor.

Genom våra tjänster bidrar HeLahälsan till arbetsglädje och engagemang i en säker miljö som skapar mervärde hos kunden.

Vi är lokaliserade i Hedemora, Ludvika och Säter. 
 

ÖPPETTIDER

Reception/växel:
0225-366 30, Hedemora
0240-135 85, Ludvika


Mån-fre, kl 08.00-17.00
Lunch,   kl 12.00-13.00

Fax:
0225-366 39, Hedemora
0240-164 76, Ludvika

E-post:
info@helahalsan.eu
 


Vi söker 

Företagsläkare
 


 

Nu kan du få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar​​​​ anordnade av HeLahälsan Dalarna AB
Nu finns möjlighet att få ersättning för kostnader för arbetsmiljöutbildningar.
Stödet hanteras av AFA försäkring och syftet är att bidra till att fler företag höjer sin kompetens inom arbetsmiljöområdet.
HeLahälsan Dalarna AB är godkänd utbildningsanordnare och du som är arbetsgivare kan anlita oss för utbildning av chefer och skyddsombud och söka ersättning för dina kostnader. Kravet är att företaget är privat och anslutet till TFA.
Stöd kan beviljas för:
- grund- eller vidareutbildning för chefer
- vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.
 
Kontakta oss för mer information eller gå in på www.afaforsakring.se.